Hidden

Bij Vion Scher­pen­ze­el wor­den hoof­dzake­li­jk de mid­dels (het mid­den­stuk) van var­kens ver­werkt. Hier werken ca. 1200 medewerkers, inclusief flexwerkers. De pro­duc­ten die ge­maakt wor­den, zijn on­der an­de­re ba­con, rib­ben – met en zon­der been -, bui­ken, buik­ran­den, trim­mings, zwo­erd, trimspek, spare­ribs en var­kens­haas­jes. Dit al­les zo­wel ges­li­ced als in ge­he­le de­len in bulk­ver­pak­king. Als specialist in middelverwerking, levert locatie Scherpenzeel veel gerookte bacon aan de Engelse markt. Naast de Eu­ro­pe­se lan­den zijn de be­lan­gri­jks­te ex­port­lan­den Ja­pan, Chi­na, Zuid-Ko­rea, USA, Ca­na­da en Aus­tra­lië.

Hidden
Vion Scherpenzeel
Milena van Maasakker
Corporate recruiter

Contactgegevens

Wil je meer weten over werken bij Vion, onze vacatures, traineeships of stagemogelijkheden? Neem dan contact op met onze corporate recruiter. Ook kun je altijd een open sollicitatie sturen via de link onderaan deze pagina.