Vion Groenlo B.V.

Hidden

Vion Groenlo B.V.

Vion Gro­en­lo is ge­spe­cia­li­se­erd in de ver­wer­king van de duurzaam­hei­ds­concep­ten Good Far­ming Star (met het één ster Be­ter Le­ven keur­merk) en De Groene Weg (bio­lo­gisch). De varkens in het Good Far­ming Star con­cept en de biologi­sche varkens wor­den nauw­keu­rig ge­schei­den van de an­de­re stro­men om de her­komst te al­len ti­j­de te kun­nen ga­rande­ren. Bij Vion Gro­en­lo wor­den naast biologi­sche en Good Far­ming Star varkens ook re­gu­lie­re var­kens en zeu­gen ges­lacht en uit­ge­be­end.

Vion Gro­en­lo slacht zes da­gen per week Good Far­ming Star var­kens. Op deze locatie werken ca. 580 medewerkers, inclusief flexwerkers. In totaal wor­den in deze slach­te­rij we­ke­li­jks zo’n 25.000 var­kens geslacht. Locatie Groenlo levert voornamelijk aan industriële bedrijven die de retail bedienen. Daarnaast wordt vanuit locatie Groenlo geleverd aan de Aziatische markt.

Hidden
Vion Groenlo B.V.
Milena van Maasakker
Corporate recruiter

Contactgegevens

Wil je meer weten over werken bij Vion Food Group, onze vacatures, traineeships of stagemogelijkheden? Neem dan contact op met onze corporate recruiter. Ook kun je altijd een open sollicitatie sturen via de link op deze pagina.

Bezoekadres:
Den Sliem 8
7141 JH Groenlo